Thông báo tạm dừng hệ thống mạng

Trung tâm Tin học xin thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức cũng như các đối tượng quan tâm đến Cổng thông tin của Bộ. Để thực hiện bảo trì hệ thống, Trung tâm Tin học tạm dừng hoạt động Hệ thống mạng kể ngày 10/12/2005 đến 12/12/2005. Sau ngày 12/12/2005 Hệ thống quay trở lại hoạt động bình thường.

Trung tâm Tin học xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị !