Thông báo mời thầu

Ban quản lý Dự án Tin học hóa công chứng - Bộ Tư pháp cần mua sắm thiết bị phần cứng và phần mềm công cụ cho Trung tâm Tin học công chứng và các phòng công chứng năm 2005.

Kính mời các đơn vị quan tâm tới liên hệ với Ban quản lý Dự án tin học hóa công chứng - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để đăng ký và nộp hồ sơ giới thiệu nhà thầu trước 16h30' ngày 05/09/2005. Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại phòng 607 nhà 6 tầng, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.Điện thoại : 04.7342381

Ban quản lý Dự án Tin học hóa công chứng sẽ gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có đủ điều kiện.