Thông báo xem phim 60 năm thành lập Ngành Tư pháp

Kính gửi: Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Theo thông báo của Văn phòng, vào lúc 16h25’ ngày 18/8 (thứ năm) và 12h30’ ngày 24/8 (thứ tư), tại Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng bộ phim tài liệu “Tư pháp Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển”.

Xin đề nghị các đồng chí thông báo lại cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để biết và đón xem.