Thông báo tổ chức sơ tuyển của Cục Con nuôi

1. Về Ban sơ tuyển thí sinh đăng ký dự thi công chức của Vụ: Gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Con nuôi - Trưởng ban;

2. Bà Lê Thị Hoàng Yến – Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Con nuôi –   Phó trưởng ban;            

3.  Bà Phạm Thị Kim Anh - Tổ trưởng Công đoàn Cục - Trưởng phòng Con nuôi có yếu tố nước ngoài – Thành viên;

4.  Ông Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng Cục – Thành viên;

5.  Bà Đào Thị Hà - Uỷ viên BCH Liên Chi đoàn Tổ chức – Con nuôi – Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp; Phó trưởng phòng Chính sách văn bản – Thành viên kiêm Thư ký;

2. Kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Ban sơ tuyển:

- Thời gian tổ chức sơ tuyển: 9 giờ 00 Thứ ba - ngày 27/9/2011.

- Địa điểm: Phòng 405, Nhà N4, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình.

- Niêm yết công khai kết quả sơ tuyển: Ngày 05/10/2011.

- Giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển: Từ ngày 10/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.

- Gửi hồ sơ các thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và các tài liệu liên quan (biên bản họp, danh sách thí sinh…) về Ban thư ký Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp để tổng hợp vào ngày 17/10/2011.

Cục con nuôi trân trọng thông báo./.