Thông báo về việc sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Kiểm tra văn bản QPPL

I. Thành phần Ban sơ tuyển bao gồm:

1. Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng; Trưởng ban.

2. Ông Đồng Ngọc Ba - Phó Cục trưởng; Phó trưởng ban.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Chánh văn phòng, Tổ trưởng Tổ Nữ công; Thành viên.

4. Ông Nguyễn Tất Thắng - Trưởng phòng Rà soát, hệ thống hóa, Tổ phó Tổ Công đoàn; Thành viên.

5. Ông Phạm Văn Dũng - Trưởng phòng Kiểm tra văn bản, Phó bí thư Chi bộ; thành viên.

II. Địa điểm: Phòng 608, Nhà N4, trụ sở Bộ Tư pháp 58-60, Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.

III. Thời gian:  ngày 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2011 (thứ 3 và thứ 4)

Kế hoạch tổ chức sơ tuyển; Quyết định thành lập Ban sơ tuyển; Danh sách thí sinh dự tuyển vào Cục Kiểm tra văn bản QPPL được gửi kèm theo Thông báo này.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL trân trọng thông báo ./.