Thông báo về việc sơ tuyển thí sinh dự thi công chức năm 2011 vào Vụ Bổ trợ tư pháp

- Về thành phần Ban sơ tuyển:

Ngày 22/9/2011, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp đã ký Quyết định số:  540/QĐ-BTTP về việc thành lập Ban sơ tuyển công chức Vụ Bổ trợ tư pháp gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp - Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật, Vụ Bổ trợ tư pháp - Thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Thụy, Trưởng phòng Quản lý công chứng - giám định tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp - Thành viên;

4. Bà Dương Thu Phương, Trưởng phòng Quản lý bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, Vụ Bổ trợ tư pháp - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó trưởng phòng Quản lý công chứng - giám định tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp - Thư ký.

- Về thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển

+ Thời gian tổ chức sơ tuyển: Bắt đầu từ 08h30, ngày 29/9/2011 (thứ năm).

+ Địa điểm sơ tuyển: Phòng Tiếp công dân, Trụ sở Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh có mặt 15 phút trước thời gian bắt đầu tiến hành sơ tuyển.

Vụ Bổ trợ tư pháp trân trọng thông báo./.