Thông báo v/v sơ tuyển thí sinh đăng ký dự thi tại Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Thành phần ban sơ tuyển bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa,  Quyền Vụ trưởng Vụ PLHSHC - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hoàn - Phó  Vụ trưởng Vụ PLHSHC - Phó Trưởng ban;

3. Ông Trương Khánh Hoàn -  Trưởng Phòng Pháp luật Hành chính - Thành viên;

4. Bà  Nguyễn Thị Hạnh -  Trưởng Phòng Tổ chức Bộ máy - Thành viên;

5. Bà  Lê Thúy Nghĩa – Đại điện Công đoàn Vụ PLHSHC - Thành viên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà N2, trụ sở Bộ Tư pháp 58-60,  Trần Phú  - Ba Đình – Hà Nội.

Thời gian:   8h30 ngày 27 tháng 9 năm 2011 (thứ 3) 

Niêm yết kết quả sơ tuyển: Ngày 03/10/2011

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển: Từ ngày 10/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.

Trên đây là Thông báo của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính ./.