Tổng hợp tình hình nhận hồ sơ và kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Cục Trợ giúp pháp lý

Ban sơ tuyển công chức Cục Trợ giúp pháp lý đã được thành lập theo Quyết định số 55/QĐ-CTGPL ngày 16/9/2011 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý.

1. Thời gian tổ chức sơ tuyển:

 Sơ tuyển lúc: 8 giờ 15 ngày 26/9/2011.

2.  Địa điểm tổ chức sơ tuyển:

Phòng 606, Nhà N4, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình.

3. Phương thức sơ tuyển:

Việc sơ tuyển được thực hiện trực tiếp, theo đúng các tiêu chí đánh giá và thang điểm hướng dẫn tại Công văn số 61/TB-HĐTD ngày 08/9/2011 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2011.