Thông báo về việc đăng tải Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách công chứng viên đang hành nghề và đã được cấp thẻ trong phạm vi cả nước:

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Vũ Phương Thanh, Phòng Quản lý Công chứng – Giám định tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp, điện thoại: 04. 62739509.