Thông báo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) niên học 2012 - 2013

1. Chỉ tiêu: 05 chỉ tiêu đào tạo Thạc sỹ Luật.

2 . Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Là công chức, viên chức có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày được bổ nhiệm chính thức vào ngạch; có ít nhất 06 tháng làm việc tại cơ quan Bộ Tư pháp).

- Có bằng tốt nghiệp đại học Luật hệ chính quy.

- Tuổi từ 24 đến 39 (tính đến ngày 1/4/2012).

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu là TOEFL 500 (CBT 173, iBT 61) hoặc IELTS 5.0 (nếu chưa có chứng chỉ, ứng viên có thể tham gia kỳ thi tiếng Anh do JICE tổ chức).

- Có sức khỏe tốt.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin đi học của công chức, viên chức (ghi rõ số điện thoại để liên hệ);

- Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị;

- Hồ sơ theo yêu cầu của Chương trình (vì số lượng hồ sơ dự tuyển do Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản cấp có hạn, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ gửi hồ sơ cho cán bộ đăng ký ngay sau khi nhận được đơn và Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00, Thứ Sáu ngày 14/10/2011.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 23 tháng 9 năm 2011 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Lưu ý: Nếu cán bộ có nhu cầu tìm hiểu về Chuơng trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực, có thể tham dự buổi giới thiệu chương trình JDS được tổ chức vào 17h30, thứ Ba, ngày 30/8/2011 tại tầng 3, Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 6273 9368 hoặc website http://jice.org/e/jds/application/index.htm.