Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp tuyển dụng cán bộ pháp lý

I. Vị trí tuyển dụng.

1. Cán bộ quản lý (01 người).

a. Điều kiện dự tuyển.

+ Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi dưới 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

+ Có Bằng cử nhân Luật, ưu tiên những ứng viên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư.

+ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thuế, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lao động, bất động sản...

+ Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập và triển khai kế hoạch;

+ Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B; chứng chỉ tin học trình trình độ B trở lên;

+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tuyển dụng.

b. Hồ sơ dự tuyển gồm.

+ Đơn xin dự tuyển;

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu (bản gốc khai trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật ( bản sao);

+ Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B trở lên (bản sao);

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc (bản gốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chứng nhận).

2.  Chuyên viên pháp lý (02 người).

a. Điều kiện dự tuyển.

+ Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi dưới 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

+ Có Bằng cử nhân luật;

+ Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm;

+ Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B; chứng chỉ tin học trình trình độ B trở lên;

+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ + Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ hành nghề luật sư và có kinh nghiệp trong lĩnh vực tuyển dụng.

b. Hồ sơ dự tuyển.

+ Đơn xin dự tuyển;

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu ( bản gốc khai trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật ( bản sao);

+ Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B trở lên (bản sao);

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc (bản gốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chứng nhận).

3. Cán bộ thực hiện công tác chăm sóc và phát triển hội viên (01 người).

+ Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi dưới 35, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

+ Có Bằng đại học (không bắt buộc phải tốt nghiệp cử nhân Luật);

+ Có khả năng giao tiếp tốt; có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketting, tiếp xúc doanh nghiệp.

+ Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B; chứng chỉ tin học trình trình độ B trở lên;

+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;

b. Hồ sơ dự tuyển.

+ Đơn xin dự tuyển;

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu ( bản gốc khai trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Bằng tốt nghiệp Đại học ( bản sao);

+ Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B trở lên (bản sao);

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc (bản gốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chứng nhận).

II. Yêu cầu, thời hạn công tác và mức lương.

1. Yêu cầu và thời hạn công tác

- Làm việc theo chế độ hợp đồng chuyên trách.

-  Cam kết làm việc tối thiểu 03 năm kể từ thời điểm kết thúc thử việc.

2. Mức lương.

 Mức lương áp dụng theo thang bảng lương ngạch công chức, viên chức cộng với thưởng theo Kết quả công việc theo Quy chế của Văn phòng CLB. Trường hợp đã có thâm niên công tác, mức lương được xác định phù hợp trên cơ sở tham khảo mức lương hiện tại theo sổ bảo hiểm xã hội,

III. Thời gian, điểm nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 10/8/2011 đến ngày 20/8/2011.

2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ.

-  Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, địa chỉ: P111 Nhà N4 trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội;  Điện thoại: 04.62739431, 0462739432.