Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng thi, ca thi và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS năm 2024


Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm