Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024. 
Thời gian: Từ 08h00, ngày 25/4/2024 (thứ Năm). 
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội. 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.