Thông báo về nhập học và khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho công chức, viên chức - Lớp 1.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.