Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2024 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thời gian: Từ 08h00 sáng, ngày 26/01/2024 (thứ Sáu).
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.