Thông báo đường link Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý giúp người dân tộc thiểu số giành lại quyền sử dụng đất” trên VTV5

Vào ngày 26/12/2023, Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý giúp người dân tộc thiểu số giành lại quyền sử dụng đất” đã phát trên kênh VTV5 Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim diễn án về vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn thực hiện).
Đường link Phim diễn án: https://vtvgo.vn/ts/12962333 
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!