Thông báo đường link Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính” trên VTV5

Vào ngày 24/12/2023, Phim diễn án " Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính” đã phát trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim diễn án về vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh thực hiện).
Đường link Phim diễn án: https://vtvgo.vn/ts/12960331
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!