Thông báo đường link Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số: Bầu trời mong ước” trên VTV5

Vào ngày 23/12/2023, Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số: Bầu trời mong ước” đã phát trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim diễn án về vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk thực hiện).
Đường link Phim diễn án: https://vtvgo.vn/ts/12959749
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống trợ giúp pháp lý và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!