Thông báo đường link Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý cho người bị buộc tội từ 16 đến dưới 18 tuổi” trên VTV5

Vào ngày 20/12/2023, Phim diễn án "Trợ giúp pháp lý cho người bị buộc tội từ 16 đến dưới 18 tuổi” đã phát trên kênh VTV5 Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai thực hiện). 
Đường link Phim diễn án: https://vtvgo.vn/ts/12956424\ 
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!