Thông báo đường link Phóng sự "Vai trò trợ giúp pháp lý trong vụ việc đất đai” trên VTV8

Vào ngày 29/11/2023, Phóng sự "Vai trò trợ giúp pháp lý trong vụ việc đất đai” đã phát trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam (Phóng sự dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam thực hiện).
Đường link Phóng sự: https://vtvgo.vn/ts/12939126
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!