Thông báo phát sóng Phim diễn án “Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính” trên VTV5 Tây Nguyên

Phim diễn án “Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính” được phát sóng lúc 14h00 ngày 29/12/2023 - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam (Phóng sự dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình thực hiện).
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!