Thông báo phát sóng Phim diễn án “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số - Bầu trời mong ước” trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam

Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số - Bầu trời mong ước” sẽ được phát sóng vào lúc 07h00 ngày 23/12/2023 - tiếng Bahna (phụ đề tiếng Việt) trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk thực hiện).
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!