Thông báo đường link Phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số” đã phát trên kênh VTV2

Vào ngày 12/11/2023, Phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số” đã phát trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam (Phóng sự dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk thực hiện).
Đường link Phóng sự: https://vtv.vn/video/kien-thuc-cong-dong-tro-giup-phap-ly-nguoi-dan-toc-thieu-so-649646.htm
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!