Thông báo phát sóng chương trình thời sự 19h VTV1 ký kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

Ngày 24/11/2023,  dưới sự chủ trì của Đ/c Tô Lâm UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an và Đ/c Lê Thành Long UVTW, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, đại diện các Bộ, ngành, đơn vị hữu quan; Đ/c Nguyễn Duy Ngọc UVTW, Thứ trưởng Bộ Công an và Đ/c Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi tại đây.