Thông báo phát sóng Lễ ký kết Chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp

Lễ ký kết Chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp được phát sóng trong chương trình thời sự 19h ngày 25/11. Trân trọng mời các đồng chí đón xem.