Thông báo Chương trình phóng sự "Trợ giúp pháp lý bào chữa cho người dưới 18 tuổi" trên VTV2

Bộ Tư pháp thông báo Chương trình phóng sự "Trợ giúp pháp lý bào chữa cho người dưới 18 tuổi" được phát trên kênh VTV2 vào lúc 15h ngày 19/11/2023 (Chủ nhật). Phóng sự dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam thực hiện.
Bộ Tư pháp trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!