Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch. quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thời gian: Từ 08h00, ngày 23/11/2023 (thứ Năm).
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.