Thông báo về việc bình chọn tác phẩm Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN, Mô phỏng APP của Bộ pháp điển VN”

Thực hiện Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử Bộ pháp điển (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử Bộ pháp điển (APP)” nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam tổ chức trong tháng 11/2023.
Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, nghiên cứu và lựa chọn các SLOGAN, LOGO và APP xuất sắc để bạn đọc tham gia bình chọn tác phẩm yêu thích.
Mời bạn đọc xem các tác phẩm dự thi:
1. Tác phẩm SLOGAN:
https://drive.google.com/drive/folders/1-8M_WzNKg-BFLvy8GYIhgqpfubu5fg2t
2. Tác phẩm LOGO:
https://drive.google.com/drive/folders/1XxACcAttKSJrBEBYYwOXZYLYfUNpouFA
3. Tác phẩm Mô phỏng APP:
https://drive.google.com/drive/folders/1egsnplVHVhgeiV10EwK4jx2MURym8Pp0
Thời gian bình chọn từ ngày 10/11/2023 đến 12h ngày 13/11/2023 (Thứ Hai).
Mời bạn đọc tham gia bình chọn Tại đây