Thông báo đường link Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trả lại sự bình yên cho những người dân nghèo” và " Hành trình trên mảnh đất được tìm lại" đã phát trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam

1. Vào ngày 08/9/2023, Phim diễn án: Trợ giúp pháp lý - Trả lại sự bình yên cho những người dân nghèo - Được phát sóng trên kênh VTV5 Tây Nguyên - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện).
Đường link phim diễn án:
https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-jrai-11068607.html
2.  Vào ngày 09/9/2023, Phim diễn án: Trợ giúp pháp lý - Hành trình trên mảnh đất được tìm lại - Được phát sóng trên kênh VTV5 Hà Nội - tiếng Mông (phụ đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện).
Đường link phim diễn án: 
https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-mong-11098096.html
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!