Thông báo v/v cử cán bộ tham gia dự tuyển các khóa học tại Trường Hành chính Quốc gia Pháp theo Đề án 165

1. Các khóa bồi dưỡng bằng tiếng Pháp

STT

Nội dung chương trình

Thời gian học

1

Quản lý dự án và hợp tác quốc tế

9/4 – 8/5

2

Kiểm tra, đánh giá và kiểm toán các khoản chi công

30/4 – 29/5

3

Quản lý các đô thị lớn và phát triển bền vững

21/5 – 5/6

4

Đấu tranh chống tham nhũng

4/6 – 3/7

5

Công tác ngoại giao

4/6 – 3/7

6

Chính sách công: từ hoạch định đến đánh giá

4/6 – 3/7

7

Bảo vệ quyền con người

24/9 – 23/10

8

Lễ tân ngoại giao

15/10 – 30/10

9

Quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ

12/11 – 11/12

10

Phát triển vùng

26/11 – 11/12

2. Các khóa bồi dưỡng bằng tiếng Anh

STT

Chủ đề khóa học

Thời gian học

1

Tổ chức hoạt động nghị viện

25/6 – 10/7

2

Chính quyền địa phương: xu hướng và thách thức

17/9 – 2/10

3

Chống tham nhũng

5/11 – 20/11

 

3. Đối tượng, tiêu chuẩn:

- Là cán bộ cấp phòng hoặc quy hoạch cấp phòng trở lên.

- Có bằng đại học chính quy.

- Tuổi đời dưới 45.

- Có 3 năm kinh nghiệm công tác trở lên.

- Lĩnh vực công tác phải phù hợp với khóa học dự tuyển.

- Có trình độ ngoại ngữ tốt để nghe giảng trực tiếp (tiếng Anh tương đương 5.0 IELTS, tiếng Pháp tương đương trình độ B1).

4. Chỉ tiêu:

Bộ Tư pháp được cử 02 cán bộ (01 cán bộ tham gia 01 trong các khóa học bằng tiếng Anh, 01 cán bộ tham gia 01 trong các khóa học bằng tiếng Pháp).

5. Kinh phí: Toàn bộ kinh phí các khóa học do Đề án 165 chi trả theo chế độ hiện hành.

6. Thi tuyển:

- Cán bộ dự tuyển các khóa học bằng tiếng Pháp sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Pháp do Đại sứ quán Pháp tổ chức, dự kiến khoảng nửa cuối tháng 2/2011. Cán bộ dự tuyển các khóa bằng tiếng Anh sẽ do Hội đồng Anh kiểm tra trình độ, dự kiến trong tháng 3/2011.

- Hồ sơ dự tuyển được thẩm định 2 vòng: vòng 1 tại Đại sứ quán, vòng 2 do ENA trực tiếp xét duyệt.

- Sau khi có kết quả dự tuyển (căn cứ kết quả kiểm tra ngoại ngữ và kết quả xét duyệt hồ sơ của ENA), Đề án 165 sẽ có quyết định cử cán bộ đi học, các học viên tự làm visa theo quy định của Lãnh sự Pháp. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục làm visa được đăng tải trên website của Văn phòng 165.

7. Hồ sơ dự tuyển:

- Công văn cử cán bộ (nếu trong diện quy hoạch phải gửi kèm xác nhận quy hoạch);

- Lý lịch trích ngang;

- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

- Tờ khai dự tuyển (khai bằng ngôn ngữ của khóa học đăng ký).

- Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ.

Các mẫu tờ khai và tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Đề án 165 tại http://vp165.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao-boi-duong.html.

8. Thời hạn nhận hồ sơ: Văn phòng Đề án 165 nhận hồ sơ dự tuyển trước ngày 11/02/2011.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình bồi dưỡng trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi bồi dưỡng, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25 tháng 01 năm 2011 (Thứ Ba) để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển làm thành 02 bộ gửi trực tiếp về Văn phòng Đề án 165 (01 bộ gửi về Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165, số 59, Phan Đình Phùng; 01 bộ scan gửi vào địa chỉ email: hang165@gmail.com).

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 6273.9368 hoặc Văn phòng Đề án 165: 0804.8482.


File đính kèm