Lịch thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý, ngạch kế toán viên năm 2010 (Ngày 18/02 - 20/02/2011)

I. Khai mạc kỳ thi:

1. Thời gian: 9 giờ sáng ngày 18/02/2011

2. Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội

II. Thi tuyển:

1. Địa điểm:

Trường Đại học Luật Hà Nội

2. Thời gian thi:

Thứ bảy ngày 19/02/2011:

Sáng: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (120 phút)

- 8h: Gọi thí sinh vào phòng thi

- 8h30’: Bắt đầu thi

- 10h30’: Thu bài thi

Chiều: Thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành (45 phút)

- 13h30’: Gọi thí sinh vào phòng thi

- 14h: Bắt đầu thi

- 14h50’: Thu bài thi

Chủ nhật ngày 20/02/2011

Sáng: Thi Ngoại ngữ và Tin học

Thi viết môn ngoại ngữ (90 phút)

- 8h: Gọi thí sinh vào phòng thi

- 8h30’: Bắt đầu thi

- 10h00’: Thu bài thi

Thi trắc nghiệm môn Tin học (30 phút)

- 10h30: Gọi thí sinh vào phòng thi

- 11h: Bắt đầu thi

- 11h35’: Thu bài thi

Tài liệu đính kèm:

 Nội dung và hình thức; Gợi ý tài liệu tham khảo thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch kế toán viên năm 2010

 Nội dung và hình thức; Gợi ý tài liệu tham khảo thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2010