Thông báo thay đổi số điện thoại cơ quan Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo: Từ ngày 01/01/2011, Bộ Tư pháp chính thức sử dụng hệ thống số điện thoại cố định mới cho các đơn vị thuộc Bộ. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ công tác xin vui lòng tra cứu số điện thoại tại Danh bạ điện tử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Cơ sở hạ tầng - Cục Công nghệ thông tin; số điện thoại: 04.62739717.