Thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp tổ chức xét tuyển viên chức làm công tác hành chính  làm việc tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội.

Số lượng, chức danh cần tuyển: 01 chuyên viên hành chính

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng.

2. Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ:

- Bằng cử nhân hành chính;

- Trình độ A tin học văn phòng; trình độ B ngoại ngữ;

- Có thời gian công tác tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm từ 02 năm trở lên.

3. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đủ sức khỏe để công tác.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;

2. Bản khai lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập; bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản sao các loại giấy tờ (chưa cần chứng thực hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền): Văn bằng, chứng chỉ; Bản kết quả học tập trung bình toàn khoá; văn bản xác nhận về thời gian công tác và giấy tờ xác định đối tượng thuộc diện ưu tiên theo quy định, nếu có;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ trở về trước);

5. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4x6.

Phí dự tuyển  100.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ  Từ ngày 28/12/2010 đến ngày 28/01/2011

Tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội, số 25, ngõ 42 phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội.

(mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 04.37227498).