Thông báo tuyển dụng

I. Điều kiện dự tuyển:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Tuổi từ đủ 18 trở lên; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng.

Về trình độ chuyên môn:

Ngạch chuyên viên pháp lý:

Có Bằng Cử nhân luật, hình thức đào tạo chính quy, điểm trung bình toàn khoá đạt từ 6,5 trở lên, hoặc có Bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ luật. Chứng chỉ tin học trình độ A, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

Ngạch Kế toán viên:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán trở lên, hình thức đào tạo chính quy. Chứng chỉ tin học trình độ trình độ A, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

II. Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng:

STT

Đơn vị

Ngạch Chuyên viên  pháp lý/ số lượng

Ngạch Kế toán viên/ số lượng

1

Văn phòng Bộ

1

1

2

Vụ Tổ chức cán bộ

3

0

3

Vụ Bổ trợ tư pháp

2

0

4

Vụ Kế hoạch - Tài chính

1

0

5

Vụ Thi đua - Khen thưởng

3

1

6

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

4

0

7

Cục Trợ giúp pháp lý

4

1

8

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5

0

9

Cục Công nghệ thông tin

1

0

10

Vụ Hợp tác quốc tế

2

0

11

Tổng cục Thi hành án dân sự

3

0

Tổng cộng

29

3

         III. Môn thi:

1. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết (120 phút), thi trắc nghiệm (45 phút).

2. Môn Ngoại ngữ: Thi viết trình độ B (90 phút): chọn một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

3. Môn Tin học: Thi trắc nghiệm (30 phút).

Điều kiện miễn thi một số môn quy định tại Điều 9 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (khai sau ngày 01/6/2010, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (sau ngày 01/6/2010);

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản Photo (không cần chứng thực) các giấy tờ sau:

- Bằng tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm toàn khóa, Bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ luật;

- Các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng;

- Các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nếu có);

Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp sau ngày 01/6/2010);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

V. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức:

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

VI. Quy trình nộp hồ sơ dự tuyển:

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng đã phân bổ cho các đơn vị, thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp cho Thủ trưởng các đơn vị đó để tiến hành sơ tuyển.

Việc sơ tuyển do Thủ trưởng các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thời hạn nộp hồ sơ tại các đơn vị: Từ 04/01/2011 đến hết ngày 10/01/2011.

- Các đơn vị thực hiện sơ tuyển và gửi hồ sơ thí sinh đạt yêu cầu về Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 17/01/2011.

- Những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2010, dự kiến tổ chức cuối tháng 02 năm 2011 tại Hà Nội.

Ghi chú:

*Thí sinh chỉ phải nộp lệ phí dự thi khi đã đạt yêu cầu của vòng sơ tuyển (nộp tại Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. Mức thu: 260.000 đồng/thí sinh).

* Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.  

Chi tiết liên hệ: Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.38430937.