Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư

1. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Đà Nẵng cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của các Đoàn luật sư các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, ĐăkLăk và thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 17/12/2010 đến ngày 20/12/2010;

3. Địa điểm kiểm tra: Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi, số nhà 320, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thí sinh nộp hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00, ngày 17/12/2010 tại Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng, số 91 đường Yên Bái, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (0511.3891003).

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h ngày 18/12/2010 (thứ bảy).

Khi đi thi kiểm tra hết tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình tham dự kiểm tra đúng thời hạn.

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đăng tải trên trang Website của Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn

 

 Danh sách người tập sự hành nghề luật sư tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự khu vực TP. Đà Nẵng