Thông báo v/v thay đổi địa điểm nộp hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Theo Công văn số 3955/BTP-HĐKT, thì địa điểm nộp hồ sơ kiểm tra thực hành của thí sinh là tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, số 41A, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo thông báo của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì đầu tháng 12/2010, trụ sở Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ chuyển về địa chỉ số 276 Đường Láng Thượng, phường Thịnh Quang, Q Đống Đa, Hà Nội (gần trường Đảng Lê Hồng Phong).

Vì vậy, Hội đồng kiểm tra thông báo các thí sinh của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00 ngày 09/12/2010; thí sinh của Đoàn luật sư các tỉnh khác nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00, ngày 10/12/2010 tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, 276 Đường Láng Thượng, phường Thịnh Quang, Q Đống Đa, Hà Nội (gần trường Đảng Lê Hồng Phong).

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình về việc thay đổi địa điểm nộp hồ sơ.

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đăng tải trên trang Website của Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn.