Thông báo Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư khu vực Thành phố Hà Nội

1. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của các Đoàn luật sư các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 09/12/2010 đến ngày 13/12/2010;

3. Địa điểm kiểm tra: Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội.

Thí sinh của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00 ngày 09/12/2010; thí sinh của Đoàn luật sư các tỉnh khác nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00, ngày 10/12/2010 tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, số 41A, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thàng phố Hà Nội.

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h ngày 11/12/2010 (thứ bảy).

Khi đi thi kiểm tra hết tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình tham dự kiểm tra đúng thời hạn.

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đăng tải trên trang Website của Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn

(Các Đoàn luật sư thuộc khu vực miền trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, ĐăkLăk có người tập sự đã hết hạn tập sự sẽ tham gia kiểm tra kết quả tập sự tại Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Đà Nẵng).