Thông báo tuyển dụng chuyên gia Dự án trong nước

Văn phòng Bộ Tư pháp Việt Nam

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Thông báo tuyển dụng chuyên gia trong nước có kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch của Ngành Tư pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng một số phương pháp và kỹ thuật mới về thu thập, phân tích số liệu phục vụ việc lập kế hoạch của Ngành Tư pháp.

Thời gian đăng ký tuyển dụng đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2010

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đỗ Đức Hồng Hà, chuyên viên Văn phòng Bộ; ĐT: 0915121016; email: haddh@moj.gov.vn