Thông báo v/v ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách tham gia ủng hộ mỗi người tối thiểu 01 ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt tại các tỉnh miền Trung.

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 08 tháng 10 năm 2010 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Tiền sảnh nhà N1 - trụ sở Bộ Tư pháp

Ban chấp hành Công đoàn Bộ đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Tổ Công đoàn tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp ủng hộ cuộc vận động nêu trên và báo cáo về tình hình ủng hộ của đoàn viên công đoàn về Ban chấp hành Công đoàn Bộ.  

Ban chấp hành Công đoàn Bộ sẽ kịp thời chuyển số tiền đã quyên góp được đến đồng bào miền Trung.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.