Thông báo tuyển chọn cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ

1. Chỉ tiêu: Bộ Tư pháp được thông báo giới thiệu 02 chỉ tiêu với mỗi thứ tiếng (06 chỉ tiêu).

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Là cán bộ cấp vụ, cấp phòng hoặc quy hoạch cấp vụ, cấp phòng và tương đương trở lên;

- Tuổi dưới 50 đối với nam, dưới 45 đối với nữ;

- Có nhu cầu và đang sử dụng các thứ tiếng nói trên trong công việc.

3. Thời gian học:

3 tháng trong nước + 6 tháng nước ngoài (cán bộ có bằng đại học ngoại ngữ hệ chính quy hoặc bằng đại học các chuyên ngành tại các nước trên, sẽ không theo học 3 tháng trong nước, Đề án sẽ tổ chức đi học nước ngoài sớm).

4. Hồ sơ cử đi học:

- Công văn cử cán bộ đi học;

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số ĐTDĐ);

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền);  

- 02 ảnh 4 x 6;

- Bản photo giấy chứng minh thư nhân dân;

- Nhận xét đánh giá của cơ quan cử cán bộ đi học.

- Bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi bồi dưỡng, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20 tháng 10 năm 2010 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.