Thông báo Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về biển đảo ở nước ngoài theo Đề án 165

1. Chỉ tiêu: Bộ Tư pháp được thông báo giới thiệu 03 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ01 cán bộ đi đào tạo tiến sỹ.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban hoặc trong diện quy hoạch cấp phòng, ban và tương đương trở lên;

- Là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú;

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên hoặc thạc sỹ được chuyển tiếp học về luật biển theo yêu cầu của cơ sở đào tạo; những học viên dự tuyển tiến sỹ phải có bằng thạc sỹ;

- Tuổi đời dưới 40, có thời gian công tác từ 5 năm trở lên (trường hợp đặc biệt được xem xét cụ thể về thời gian công tác);

- Có trình độ tiếng Anh tốt (điểm IELTS từ 7.5 trở lên sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng tiếng Anh trong nước 6 tháng).

3. Hồ sơ cử đi học:

- Công văn cử cán bộ đi học;

- Đơn xin đi học thạc sỹ, tiến sỹ về biển đảo ở nước ngoài của cán bộ (có cam kết công tác lâu dài cho công tác biển đảo);

- Bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (02 bản dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền, ghi rõ số điện thoại di động của cán bộ); chứng minh thư nhân dân photo; bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử cán bộ đi học.

- Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước…

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố; khi cán bộ ra nước ngoài học tập phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nước sở tại.

  Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 08 tháng 10 năm 2010 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.