Thông báo Chương trình Học bổng mời các nhà lãnh đạo trẻ (YLP) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ năm 2011

 1. Chương trình học bổng mời nhà lãnh đạo trẻ là chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ Luật tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong thời gian 01 năm bắt đầu từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012.

 2 . Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Là công chức, viên chức có ít nhất 04 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp lý.

- Đã có bằng cử nhân Luật.

- Tuổi dưới 40 (tính đến ngày 1/10/2011).

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu là TOEFL 550, TOEFL-CBT 213 hoặc TOEFL-iBT 79-80 hoặc tương đương.

- Có sức khỏe tốt.

 3. Hồ sơ dự tuyển:

               - Đơn xin đi học của công chức, viên chức (ghi rõ số điện thoại để liên hệ);

               - Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị;

               - Hồ sơ theo yêu cầu của Chương trình (vì số lượng hồ sơ dự tuyển do Đại sứ quán Nhật Bản cấp có hạn, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ gửi hồ sơ cho cán bộ đăng ký ngay sau khi nhận được đơn và Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị).

 4. Thời hạn nộp hồ sơ: 14/10/2010.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 08 tháng 10 năm 2010 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.