Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

1. Đối tượng:

 - Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 07 năm trở lên.

2 .Thời gian học:

- Lớp 1: Học các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian học trong giờ hành chính (sáng 8h00 đến 11h30, chiều 13h00 đến 16h30; dự kiến học trong 2 tháng);

- Lớp 2: Học các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, học vào buổi tối (từ 18h00 đến 21h30; dự kiến học trong 4 tháng).

3. Địa điểm học: Dự kiến khai giảng 2 lớp vào ngày 15/7/2010 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2010 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.