Thông báo v/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực Thành phố Hà Nội

1. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của các Đoàn luật sư các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định và thành phố Hà Nội. (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 17/6/2010 đến ngày 20/6/2010 (bốn ngày);

3. Địa điểm kiểm tra: Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp; phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thí sinh của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00 ngày 17/6/2010; thí sinh của Đoàn luật sư các tỉnh khác nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00, ngày 18/6/2010 tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, số 41A, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thàng phố Hà Nội.

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h ngày 19/6/2010 (thứ bảy).

Khi đi thi kiểm tra hết tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình tham dự kiểm tra đúng thời hạn.