Thông báo tuyển dụng công chức

Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển 05 công chức dự bị ngạch kế toán viên và 10 công chức dự bị ngạch cán sự văn thư làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại Hà Nội.

I- ĐỐI VỚI NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

Điều kiện dự thi:

1- Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi từ đủ 18 đến 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

2- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán, hình thức đào tạo chính quy;

3- Có trình độ tin học văn phòng, trình độ ngoại ngữ B;

4- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công vụ;

5- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Môn thi và hình thức thi: Hành chính nhà nước (Thi viết - 120 phút); Ngoại ngữ (thi viết - 90 phút): chọn 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; Tin học văn phòng (Thi trắc nghiệm - 30 phút).

II - ĐỐI VỚI NGẠCH CÁN SỰ VĂN THƯ

Điều kiện dự thi:

1- Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi từ đủ 18 đến 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

2- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ, hình thức đào tạo chính quy;

3- Có trình độ tin học văn phòng, trình độ ngoại ngữ A;

4- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công vụ;

5- Đã có kinh nghiệm trong công tác văn thư - lưu trữ, hành chính văn phòng;

6- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Môn thi và hình thức thi: Hành chính nhà nước (Thi viết - 90 phút); Ngoại ngữ (thi viết - 60 phút): chọn 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; Tin học văn phòng (Thi trắc nghiệm - 30 phút).

III- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Bộ Nội vụ);

2- Bản photo (không cần công chứng) các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (khai sau ngày 01/6/2009, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi;

- Chứng chỉ tin học;

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Giấy xác nhận thời gian công tác văn thư - lưu trữ, hành chính văn phòng (đối với người đăng ký dự thi ngạch cán sự văn thư);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (sau ngày 01/6/2009);

- Các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP (nếu có);

Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.

3- 02 ảnh cỡ  4 x 6 (chụp sau ngày 01/6/2009);

4- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Người trúng tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có số điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên tính theo thang điểm 100 và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển đối với từng ngạch.

* Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.  

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 13/01/2010 đến ngày 15/01/2010.

Địa điểm nộp hồ sơ:Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).

Thời gian thi: Trong tháng 3/2010.

Địa điểm thi: Tại Hà Nội.

Lệ phí thi: 130.000 đ.