Thông báo về Lễ khai mạc kỳ thi và lịch thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch Chuyên viên pháp lý năm 2009

Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 thông báo về Lễ khai mạc kỳ thi và lịch thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch Chuyên viên pháp lý năm 2009 cụ thể như sau:

1. Lễ khai mạc:    

Thời gian: 8 giờ 30 Thứ Bảy ngày 09 tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: Hội trường D Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87, đường Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Nội dung:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, quyết định tổ chức kỳ thi và tuyên bố khai mạc kỳ thi.

- Công bố quyết định thành lập Ban coi thi, phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi.

- Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, thời gian và địa điểm thi.

2. Lịch thi:

Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội

Môn Hành chính - Nhà nước (Thi viết - 120 phút)

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2010.

(Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 8 giờ)

Môn Ngoại ngữ (Thi viết - 60 phút)

Thời gian: Từ 14 giờ đến 15 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2010.

(Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 13 giờ 30)

Môn Tin học (Thi trắc nghiệm - 30 phút)

Thời gian: Từ 16 giờ đến 16 giờ 30 Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2010.

(Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 15 giờ 30 phút)    

Hội đồng tuyển dụng xin thông báo để thí sinh được biết.