Thông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Thi hành Quyết định số 3344/QĐ-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực Thành phố Hồ Chí minh, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quý III và Quý IV/2009 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn luật sư các tỉnh:Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh  (danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: Từ ngày 04/12 đến ngày 07/12/2009 (bốn ngày);

3. Địa điểm kiểm tra: tại trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, số 02 - 04 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành  trước 15h00 ngày 03/12/2009; thí sinh của các Đoàn luật sư các tỉnh khác nộp Hồ sơ kiểm tra thực hành trước 15h00 ngày 04/12/2009, tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, số 104 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h ngày 05/12/2009 (thứ bảy).

Khi đi kiểm tra hết tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình tham dự kiểm tra đúng thời hạn.