Vụ Kế hoạch – Tài chính mời họp các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 13 tháng 11 năm 2009, Vụ Kế hoạch – Tài chính được giao chủ trì tổ chức buổi họp với các đơn vị thuộc Bộ để:

          - Thông báo, lấy ý kiến các đơn vị về định hướng phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

          - Rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục thiếu sót mà Kiểm toán đã nêu trong Báo cáo Kiểm toán năm 2008.

Trân trọng kính mời Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Kế toán trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ đến tham dự buổi họp với nội dung nêu trên do Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì.

Thời gian:  8h30 ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Địa điểm: Phòng họp số 4 – Nhà N4.

Đề nghị các đồng chí đến dự đầy đủ, đúng giờ./.


File đính kèm