Thông báo chương trình học bổng Endeavour executive, 2009 của chính phủ Austrailia

Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo học bổng Endeavour executive, 2009 của chính phủ Austrailia, cụ thể như sau:

1. Hình thức và thời gian đào tạo: chương trình cung cấp khoá học ngắn hạn, tập trung đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo điều hành. Học bổng này cũng tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng và kiến thức thông qua môi trường làm việc thực sự của một cơ quan tiếp nhận tại Australia. Ứng viên được tham gia chương trình tối thiểu là 1 tháng; tối đa là 4 tháng tại đơn vị tiếp nhận.

2. Đối tượng dự tuyển: có bằng cử nhân, có kinh nghiệm tối thiểu là 5 năm trong lĩnh vực chuyên môn; có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL  (PBT 580 với điểm viết (TWE) 4.5; CBT 230 với điểm viết 4.5;  IBT 90 với điểm viết tối thiểu 22 và tối thiểu 20 cho các phần khác) hoặc IELTS 6.5.

Các ứng viên chưa có bằng đại học phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và phải cung cấp 01 bản giải thích (không quá 200 từ) về việc tại sao kinh nghiệm chuyên môn của mình phù hợp với chương trình mà họ đề xuất xin học bổng.

3. Thời gian đăng ký: từ ngày 1/12/2009 đến ngày 31/1/2010.

4. Về kinh phí: Ứng viên trúng tuyển sẽ được chương trình học bổng hỗ trợ hoàn toàn học phí, chỗ ăn ở, tiền trợ cấp hàng tháng.

Căn cứ Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và những yêu cầu của chương trình nêu trên, nếu đơn vị có người đủ tiêu chuẩn, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/11/2009 để Vụ tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn giới thiệu coi như đơn vị không có nhu cầu.

Lưu ý: Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ; Điện thoại: 0438231144, Email: nhungnt@moj.gov.vn.