Thông báo về việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Ngày 26 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 2026/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các Bộ, ngành chức năng triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan, gây tác hại của dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng. Công điện nêu rõ: từ dầu năm 2009 đến nay, cả nước đã ghi nhận 72.155 người bị sốt xuất huyết, có 58 trường hợp tử vong, số mắc tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2008, riêng miền Bắc, số mắc tăng 4,6 lần.

Một số tỉnh, thành phố ghi nhận số người mắc và tử vong cao, phát triển thành dịch sốt xuất huyết như: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Kiên Giang, thành phố Hồ chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu là chưa coi trọng đúng mức công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, chưa huy động hệ thống chính trị và cơ quan truyền thông cũng như mọi người dân tích cực tham gia phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng nhanh và có nguy cơ thành dịch lớn, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình về tình hình dịch sốt xuất huyết, đồng thời vận động các đối tượng trên tích cực tham gia phòng, chống dịch cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. 

2. Khuyến cáo cán bộ, công chức, người lao động giữ gìn phòng làm việc sạch sẽ, thoáng mát, không để rác thải, thức ăn, các bình cây chứa nước trong phòng làm việc.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch tại đơn vị mình. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ bị sốt xuất huyết cần có biện pháp cách ly và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để, không để dịch kéo dài, lan rộng trong cơ quan.

4. Văn phòng Bộ tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh bếp ăn, vệ sinh phòng làm việc và các khu vực tiềm ẩn phát sinh, lây lan bệnh dịch trong cơ quan Bộ; tổ chức phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) theo kế hoạch, bảo đảm đúng kỹ thuật và hiệu quả.

Bộ Tư pháp thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.